Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 7.23 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 7.23 trang 70 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Những điều khẳng định sau đây đúng hay sai?

Bài 7.23 trang 70 SBT Hóa Học 10 Nâng cao

Những điều khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm thay đổi hằng số cân bằng;

b) Sự thay đổi nồng độ chất phản ứng làm chuyển dịch cân bằng;

c) Sự thay đổi nhiệt độ làm thay đổi hằng số cân bằng;

d) Sự thay đổi nhiệt độ làm chuyển dịch cân bằng, khi \(\Delta H\) của phản ứng khác 0.

Giải

a) Sai.                          b) Đúng.

c) Đúng.                      d) Đúng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan