Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 78 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 78 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Giải tam giác \(ABC\) biết

a) \(c = 14 ;\widehat A = {60^0};\widehat B = {40^0}\)

b) \(c = 35 ;\widehat A = {40^0};\widehat C = {120^0}\)

Giải

a) \(\widehat C = {180^0} - (\widehat A + \widehat B) = {80^0}\).

Từ \(\dfrac{a}{{\sin A}} = \dfrac{b}{{\sin B}} = \dfrac{c}{{\sin C}}\) suy ra \(a = \dfrac{{c.\sin A}}{{\sin C}} \approx 12,31 ;\)\(   b = \dfrac{{c.\sin B}}{{\sin C}} \approx 9,14 .\)

b) \(\widehat B = {20^0} ;  a = \dfrac{{c.\sin A}}{{\sin C}} \approx 25,98 ; \)\( b = \dfrac{{c.\sin B}}{{\sin C}} \approx 13,82.\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan