Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài 80 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bài 80 trang 50 SBT Hình học 10 Nâng cao

Trên ngọn đồi có một cái tháp cao \(100m\) (h.24). Đỉnh tháp \(B\) và chân tháp \(C\) nhìn điểm \(A\) ở chân đồi dưới các góc tương ứng bằng \(30^0\) và \(60^0\) so với phương thẳng đứng. Xác định chiều cao \(HA\) của ngọn đồi.

Giải

\(\widehat {ABC} = {30^{0\,}}\,;\,\widehat {ACB} = {120^0}\)

\(\Rightarrow \,\,\widehat A = {30^0}\).

Từ  đó suy ra \(AC=CB=100 \)

\( \Rightarrow AH = AC.\sin \widehat {ACH} = 50\).

Chiều cao của ngọn đồi là \(50\) mét.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan