Bài 8 trang 13 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Việc làm của Lan rất đúng, là biểu hiện của lòng tự trọng: không làm bài được nhưng không chép bài của bạn.

Bài tập 8: Hoa và Lan chơi rất thân với nhau. Cả hai bạn đéu được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi của trường. Hôm làm bài khảo sát để chọn đội tuyển đi thi có một câu hỏi Lan không làm được. Thấy vậy, Hoa đưa bài của mình cho Lan xem nhưng Lan vẫn ngồi im, không nhìn sang bài của Hoa. Hoa rất giận và cho rằng Lan đã phụ sự giúp đỡ của mình.

Câu hỏi :

1/ Theo em, việc làm của Lan là đúng hay sai ? Vì sao ?

21 Nếu là Lan, em sẽ nói với Hoa thế nào để bạn hiểu và không giận mình ?

Trả lời

1/ Việc làm của Lan rất đúng, là biểu hiện của lòng tự trọng : không làm bài được nhưng không chép bài của bạn.

2/ Nếu em là Lan, em trước tiên cảm ơn Hoa đã có lòng tốt, nhưng em sẽ giải thích cho Lan hiểu hành động của em.


Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan