Bài 8 trang 35 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Không đồng ý với Hồng vì con cái ngoài việc học tập cũng phải lao động giúp đỡ cha mẹ để góp phần xây dựng gia đình văn hoá

Bài tập 8: Nhiều lần sang nhà Tú chơi, Hồng thấy Tú đang làm việc nhà, khi thì băm bèo, cho lợn ăn, khi thì cọ rửa nồi soong, quét sân... Hồng nói với Tú : "Chúng mình là học sinh, nhiệm vụ của chúng mình là học cho giỏi ; học xong, chúng mình phải vui chơi cho khoẻ chứ, việc gì phải làm nhiều như cậu !".

Câu hỏi :

1/Em có tán thành ý kiến của Hồng không? Vì sao ?

2/ Em sẽ góp ý cho Hồng như thế nào ?

Trả lời

 Không đồng ý với Hồng vì con cái ngoài việc học tập cũng phải lao động giúp đỡ cha mẹ để góp phần xây dựng gia đình văn hoá

Xem lời giải SGK - GDCD 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan