Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài I.11 trang 16 Sách bài tập (SBT) Vật Lí 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2.

I.11.Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1, l2 và có chu kì lần lượt là  T1, T2 tại một nơi có gia tốc rơi tự do là 9,8 m/s2. Cho biết cũng tại nơi đó, con lắc đơn có chiều dài l1+ l2 có chu kì dao động là 2,4 s và con lắc đơn có chiều dài l1- l2 có chu kì dao động là 0,8 s. Hãy tính T1, T2, l1, l2

Hướng dẫn giải chi tiết

Theo công thức tính chu kỳ ta có 

\(\eqalign{
& T = 2\pi \sqrt {{l \over g}} \Rightarrow l = {{{T^2}g} \over {4{\pi ^2}}} \cr
& \left\{ \matrix{
{l_1} + {l_2} = {{9,8.{{\left( {2,4} \right)}^2}} \over {4{\pi ^2}}} = 1,43 \hfill \cr
{l_1} - {l_2} = {{9,8.{{\left( {0,8} \right)}^2}} \over {4{\pi ^2}}} = 0,16 \hfill \cr} \right.\Rightarrow \left\{ \matrix{
{l_1} = 0,8m \hfill \cr
{l_2} = 0,64m \hfill \cr} \right. \cr
&\Rightarrow {T_1} = 0,18s\,;{T_2} = 0,16s \cr} \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Vật lí 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2024 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan