Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.27 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính

1.28. Al(OH)3 là hiđroxit lưỡng tính. Phân tử axit có dạng HAl02.H20. Hãy viết các phương trình hoá học dưới dạng ion rút gọn thể hiện tính lưỡng tính của nó.

Hướng dẫn trả lời:

Al(OH)3 + 3H+ \( \to \) Al3+ + 3H20

HA102.H20 + O\({H^ - }\) \( \to \) Al\({O_2}^ - \) + 2H20

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan