Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.29 trang 7 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

HF được sản xuất bằng phản ứng giữa

1.29. HF được sản xuất bằng phản ứng giữa CaF2 và H2S04. Dùng 6 kg CaF2 và H2S04 đặc, dư thu được 2,86 kg HF. Tính hiệu suất của phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

CaF2 + H2S04 \( \to \) 2HF\( \uparrow \) + CaS04\( \downarrow \)

Theo phản ứng cứ 78,0 kg CaF2 sẽ thu được 40,0 kg HF (hiệu suất 100%)

Nếu dùng 6 kg CaF2 thì được : \(\frac{{40.6}}{{78}} = 3,08(kg)HF.\)

Vậy hiệu suất của phản ứng : \(\frac{{2,86}}{{3,08}}\). 100% = 92,9%.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan