Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.32 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước

1.32. Hoà tan 1,952 g muối BaCl2.xH20 trong nước. Thêm H2S04 loãng, dư vào dung dịch thu được. Kết tủa tạo thành được làm khô và cân được 1,864 g. Xác định công thức hoá học của muối.

Hướng dẫn trả lời:

\(BaC{l_2}.x{H_2}O + {H_2}S{O_4}\)\( \to \)\(BaS{O_{4 \downarrow }} + 2HCl + x{H_2}O\)

1 mol                                            1 mol

\(\frac{{1,952}}{M} = {8.10^{ - 3}}\) (mol)              \(\frac{{1,864}}{{233}} = {8.10^{ - 3}}\) mol

\( \Rightarrow M = 244g/mol = {M_{BaC{l_2}.x{H_2}O}}\). Từ đó :

\( \Rightarrow x = \frac{{244 - 208}}{{18}} = 2\).

Đáp số : BaCl2.2H20

Sachbaitap.com

      

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan