Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.36 trang 8 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoà tan 0,887 g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước

1.36. Hoà tan 0,887 g hỗn hợp NaCl và KCl trong nước. Xử lí dung dịch thu được bằng một lượng dư dung dịch AgN03. Kết tủa khô thu được có khối lượng 1,913 g. Tính thành phần phần trăm của từng chất trong hỗn hợp.

Hướng dẫn trả lời:

NaCl + AgN03 \( \to \) AgCl\( \downarrow \) + NaN03

x mol                       x mol

KCl + AgN03 \( \to \) AgCl\( \downarrow \) + KN03

y mol                      y mol

\(\left\{ \begin{array}{l}
58,5{\rm{x}} + 74,5y = 0,887(1)\\
143,5{\rm{x}} + 143,5y = 1,913(2)
\end{array} \right.\)

\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
143,5{\rm{x}} + 182,7y = 2,176\\
143,5{\rm{x}} + 143,5y = 1,913
\end{array} \right. \Rightarrow y = {6,71.10^{ - 3}}mol\)

Khối lượng KCl là : \({74,5.6,71.10^{ - 3}} = 0,5(g)KCl\)

\(\% {m_{KCl}} = \frac{{0,5}}{{0,887}}.100\%  = 56,4\% \)

\( \Rightarrow \% {m_{NaCl}} = 43,6\% \)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan