Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 1.42 trang 9 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Viết phương trình dạng phân tử

1.42. Viết phương trình dạng phân tử ứng với phương trình ion rút gọn sau :

1. Ba2+ + C\({O_3}^{2 - }\) \( \to \) BaC03\( \downarrow \)     

2. Fe3+ + 3O\({H^ - }\) \( \to \) Fe(OH)3\( \downarrow \) 

3. N\({H^{4 + }}\) + O\({H^ - }\) \( \to \) NH3\( \uparrow \) +H20

4. \({S^{2 - }}\) + 2H+ \( \to \) H2S\( \uparrow \)

5. HClO + O\({H^ - }\) \( \to \) Cl\({O^ - }\) + H20

6. C02 + 2O\({H^ - }\) \( \to \) C\({O_3}^{2 - }\) + H20

Hướng dẫn trả lời:

1. \(BaS{O_4} + N{a_2}C{O_3} \to \)\(BaC{O_3} + N{a_2}S{O_4}\)

2. \(2FeC{l_3} + 3Ba{\left( {OH} \right)_2} \to \)\(2Fe{\left( {OH} \right)_3} + 3BaC{l_2}\)

3. \({(N{H_4})_2}S{O_4} + 2KOH \to \)\(2N{H_3} + 2{H_2}O + {K_2}S{O_4}\)

4. \(FeS + 2HCl \to \)\({H_2}S + FeC{l_2}\)

5. \(NaOH + HClO \to NaClO + {H_2}O\)

6. \(C{O_2} + 2NaOH \to N{a_2}C{O_3} + {H_2}O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan