Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 2.14 trang 13 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây

2.14. Hoàn thành các phương trình hoá học sau đây :

1. ? + \(O{H^ - }\) \( \to \) NH3 + ?

2. (NH4)3PO4  NH3 + ?

3. NH4Cl + NaNO2  ? + ? + ?

4. (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + ?

Hướng dẫn trả lời:

1. \(N{H_4}^ + \) + \(O{H^ - }\) \( \to \) NH3 + \({H_2}O\)

2. (NH4)3PO4  3NH3 + H3PO4

3. NH4Cl + NaNO2  \({N_2} + NaCl + 2{H_2}O\)

4. (NH4)2Cr2O7  N2 + Cr2O3 + 4\({H_2}O\)

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan