Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 2.17, 2.18 trang 14 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit

2.17. Khi đun nóng, phản ứng giữa cặp chất nào sau đây tạo ra ba oxit ?

A. Axit nitric đặc và cacbon

B. Axit nitric đặc và lưu huỳnh

C. Axit nitric đặc và đồng

D. Axit nitric đặc và bạc

2.18. Khi hoà tan 30 g hỗn hợp đồng và đồng(II) oxit. trong dung dịch \(HN{O_3}\) 1M lấy dư, thấy thoát ra 6,72 lít khí NO (đktc). Khối lượng của đồng (II) oxit trong hỗn hợp ban đầu là

A. 1,2 g.      

B. 4,25 g.

C. 1,88 g .        

D. 2,52 g.

Hướng dẫn trả lời:

2.17. A.

\(C + 4HN{O_{3(dac)}}\)  \(C{O_2} + 4N{O_2} + 2{H_2}O\)

2.18. A.

3Cu + 8HNO3 \( \to \) 3Cu(NO3)2 + 2NO\( \uparrow \) + 4H2O

CuO + 2HNO3 \( \to \) Cu(NO3)2 + H2O

Số mol khí NO : nNO = \(\frac{{6,72}}{{22,4}}\) = 0,3 (mol).

Theo phản ứng (1) số mol Cu : nCu = \(\frac{{0,3.3}}{{2}}\) = 0,45 (mol).

Khối lượng Cu trong hỗn hợp ban đầu : mCu = 0,45.64 = 28,8 (g).

Khối lượng CuO trong hỗn hợp ban đầu : mCuO = 30 - 28,8 = 1,2 (g).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan