Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập 9.19 trang 67 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây

9.19. Người ta có thể điều chế axit axetic xuất phát từ một trong các hiđrocacbon dưới đây (cùng với các chất vô cơ cần thiết) :

1. metan ;

2. etilen ;

3. axetilen ;

4. butan.

Hãy viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra trong các quá trình đó, có ghi rõ điểu kiện phản ứng.

Hướng dẫn trả lời:

1. Từ \(C{H_4}\)

\(2C{H_4}\)   + \(3{H_2}\)

 + \({H_2}O\)  

\(2C{H_3} - CHO + {O_2}\)  \(2C{H_3}COOH\)

2. Từ \({C_2}{H_4}\)

\({C_2}{H_4} + HOH\)  \(C{H_3} - C{H_2} - OH\)

\({C_2}{H_5}OH + {O_2}\)  \(C{H_3}COOH + {H_2}O\)

3. Từ \({C_2}{H_2}\) : Hai phản ứng cuối ở phần 1.

4. Từ \({C_4}{H_{10}}\) :

\(2C{H_3} - C{H_2} - C{H_2} - C{H_3} + 5{O_2}\)  \(4C{H_3}COOH + 2{H_2}O\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan