Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 42,43,44,45,46,47,48 trang 36 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

42. Phát biểu nào sau đây chưa đúng ?

42. Phát biểu nào sau đây chưa đúng ?

A. Plasmit ở vi khuẩn chứa gen ngoài NST.

B. Đột biến gen có thể xảy ra ở cả gen trong nhân và gen trong tế bào chất, 

C. Di truyền qua NST do gen trong nhân quy định.

D. Gen trong tế bào chất có vai trò chính trong sự di truyền

43. Hiện tượng lá đốm xanh trắng ở cây vạn niên thanh là do

A. đột biến bạch tạng do gen trong nhân.

B. đột biến bạch tạng do gen trong lục lạp.

C. đột biến bạch tạng do gen trong ti thể.

D. đột biến bạch tạng do gen trong plasmit của vi khuẩn cộng sinhề

44. Một cá thể ruồi giấm dị hợp về 2 cặp gen, mỗi gen quy định một tính trạng, gen trội hoàn toàn át chế gen lặn. Cặp bố mẹ nào sau đây cho đời con có sự đa dạng nhiều nhất về kiểu gen và kiểu hình ?

A. Aa XBXb x Aa XbY.

B. Aa XBXb x Aa XBY.

C. AB/ab x AB/ab (hoán vị xảy ra 2 bên bố mẹ).

D. AaBb x AaBb.

45. Hiện tượng di truyền nào làm hạn chế tính đa dạng của sinh vật ?

A. Liên kết gen.                                             B. Phân li độc lập.

C. Hoán vị gen.                                              D. Tương tác gen.

46. Đem lai 2 cá thể thuần chủng khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản được thế hệ F1. Đem lai phân tích F1. Kết quả nào sau đây phù hợp với hiện tượng di truyền liên kết có hoán vị gen ?

A. 1 : 1 : 1 : 1.                                             B. 3 : 3 : 1 : 1
C. 9 : 3 : 3 : 1.                                             D. 9 : 6 : 1.

47. Bệnh máu khó đông ở người được xác định bởi gen lặn h nằm trên NST giới tính X. Một người phụ nữ mang gen bệnh ở thể dị hợp lấy chồng khoẻ mạnh thì khả năng biểu hiện bệnh của những đứa con họ như thế nào ?

A. 100% con trai bị bệnh.                              B. 50% con trai bị bệnh.

C. 25% con trai bị bệnh.                                D. 12,5% con trai bị bệnh.

48. Một ruồi giấm cái mắt đỏ mang một gen lặn mắt trắng nằm trên NST X giao phối với một ruồi giấm đực mắt đỏ sẽ cho ra F1 như thế nào ?

A. 50% ruồi cái mắt trắng.

B. 75% ruồi mắt đỏ, 25% ruồi mắt trắng ở cả đực và cái.

C. 100% ruồi đực mắt trắng.

D. 50% ruồi đực mắt trắng. 

ĐÁP ÁN

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan