Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 56,57,58,59,60 trang 39 Sách bài tập (SBT) Sinh học 12

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

56. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình ?

56. Phát biểu nào sau đây đúng với khái niệm về kiểu hình ?

A. Kiểu hình liên tục thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

B. Kiểu hình ổn định khi điều kiện môi trường thay đổi.

C. Kiểu hình được tạo thành do sự tương tác giữa kiểu gen và điều kiện môi trường.

D. Kiểu hình khó thay đổi khi điều kiện môi trường thay đổi.

57. Phát biểu nào sau đây không đúng với khái niệm về mức phản ứng ?

A. Các tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng.

B. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra nhiều cá thể có cùng kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong những điều kiện môi trường khác nhau.

C. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.

D. Để xác định mức phản ứng của một kiểu gen cần phải tạo ra những cá thể đa dạng về kiểu gen và cho chúng sinh trưởng, phát triển trong cùng một điều kiện môi trường.

58. Thường biến có ý nghĩa gì trong thực tiễn ?

A. Ý nghĩa gián tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

B. Ý nghĩa trực tiếp quan trọng trong chọn giống và tiến hoá.

C. Giúp sinh vật thích nghi trong tự nhiên

D. Giúp sinh vật thích nghi với những thay đổi thường xuyên và không thường xuyên của môi trường.

59. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Giống tốt, kĩ thuật sản xuất tốt, năng suất không cao.

B. Ở vật nuôi và cây trồng, năng suất là kết quả tác động tổng hợp của giống và kĩ thuật.

C. Kĩ thuật sản xuất quy định năng suất cụ thể của giống.

D. Kiểu gen quy định giới hạn năng suất của một giống vật nuôi hay cây trồng.

60. Yếu tố “giống” trong sản xuất nông nghiệp tương đương với yếu tố nào sau đây ?

A. Môi trường.                       B. Kiểu gen.                

C. Kiểu hình.                         D. Năng suất.

ĐÁP ÁN

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Sinh 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan