Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Bài tập trắc nghiệm 9.6, 9.7 trang 65 sách bài tập(SBT) hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Phản ứng thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây

9.6. Phản ứng CH3-CH2-OH + CuO \( \to \) CH3-CHO + Cu + \({H_2}O\) thuộc loại phản ứng nào cho dưới đây ?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng cộng.

C. Phản ứng tách.

D. Không thuộc cả 3 loại phản ứng đó. 

9.7. Anđehit benzoic C6H5-CHO tác dụng với kiềm đậm đặc theo phương trình hoá học sau :

\(2{C_6}{H_5}CHO + KOH\) \( \to \) \({C_6}{H_5}COOK + {C_6}{H_5}C{H_2}OH\)
anđehit benzoic                     kali benzoat          ancol benzylic

Trong phản ứng này thì

A. anđehit benzoic chỉ bị oxi hoá.

B. anđehit benzoic chỉ bị khử.

C. anđehit benzoic không bị oxi hoá, không bị khử.

D. anđehit benzoic vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

Hướng dẫn trả lời:

9.6. C

9.7. D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Hóa 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan