Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Families - Unit 3 trang 29 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.9 trên 16 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 - Families

C. FAMILIES

1. Write the sentences - Viết câu

1

2

 

Đáp án:

b) What does she do? - She is a nurse

c) What does he do? - He is a student

d) What does she do? - She is a student

e) What does he do? - He is an engineer

f) What does she do? She is a nurse

 

2. Complete the dialogues - Hoàn thành đoạn hội thoại

3

4

 

Đáp án:

b)

A: What is his name?

B: His name is Lam

A: How old is he?

B: He is fourty years old

A: What does he do?

B: He is an engineer

c)

A: What is her name?

B: Her name is Chi

A: How old is she?

B: She is thirty-four years old

A: What does she do?

B: She is a nurse

d) 

A: What is her name?

B: Her name is Lan

A: How old is she?

B: She is twelve years old

A: What does she do?

B: She is a student

e)

A: What is her name?

B: Her name is Minh

A: How old is she?

B: She is fourty-five years old

A: What does she do?

B: She is a doctor

 

3. Write the answers - Viết câu trả lời

          How many people are there?

5

 

Đáp án:

a) There are three people

b) There are six people

c) There are two people

 

4. Look up the meaning of the words in the box and match them with the words in column A. Tra nghĩa của các từ trong bảng và nối chúng với từ ở cột A

her

their

your

my

his

your

its

our

A                           B

I                          my

You                     ......

He                      ......

She                     ......

It                        ......

We                      ......

You                     ......                       

They                   ......        

 

Đáp án:

A                       B

I                       my

You                  your

He                    his

She                  her

It                      its

We                   our

You                  your

They                 their

 

5. Read. Then write the answers. - Đọc, sau đó viết câu trả lời

This is my family. We are in our yard. There are five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. My father is forty-two. He is a doctor. My mother is thirty-nine. She is a nurse. My brother is ten. My sister is twelve. They are students.

6

Questions

a)  How many people are there in his family?

b)  How old is his father?

c)  What does he do?

d)  How old is his mother?

e)  What does she do?

f)   How old is his brother?

g)  How old is his sister?

h) What do they do?

i)   Are they in their house?

 

Đáp án:

a) There are five people in his family

b) His father is forty-two years old

c) He is a doctor

d) she is thirty-nine years old

e) She is a nurse

f) He is ten years old

g) She is twelve

h) They are students

i) No, they aren't

 

6. Fill in the gaps with my, his, her and their - Điền vào chỗ trống my, his, her và their

a) Hi. ___ name is Nga.

a)  This is ___ brother. ___ name is Tin.

b)  And this is my sister. ___ name is Susu.

c)  These are my cousins. ___ names are Thanh, Tam and Chi.

 

Đáp án:

a) my

b) my - his

c) Her

d) Their

 

7. What do you do? Write the questions and answers. - Bạn làm nghề gì? Viết câu hỏi và câu trả lời

a)  Loan / nurse                                What does she do? - She's a nurse.

b)  Mr. Phong / teacher                     …………………………………………

c)  Miss Huong / doctor                     …………………………………………

d)  Mrs. Hang / engineer                   ………………………………………...

e) You / ………..                                 …………………………………………

 

Đáp án:

a)  What does he do? – He is a teacher                    

b)  What does she do? – She is a doctor                  

c)  What does she do? – She is an engineer         

d)  What do you do? – I am a student

                

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan