Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading + Reading quiz - Unit 3 trang 35 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.8 trên 22 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 - Reading quiz

READING

 

7

8

9

 

 

READING QUIZ

Write the answers in your textbook - Viết câu trả lời vào sách của bạn

1. 

10

 

Đáp án:

a) He is Bi

b) He is eleven

c) He lives on Cau Giay Street

d) This dog is Fifi

e) She lives in Bi's house

 

2. Where are they?

a) They are ___ the bus

b) They are ___ the police station.

 

Đáp án:

a) on

b) at

 

3. 

11

 

Đáp án:

a) book

b) police man

 

4. Check

12

 

Đáp án:

a) Yes, it is

b) Yes, it is

c) no, it isn't 

 

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan