Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Where is your school? - Unit 4 trang 42 sách bài tập Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 4 - Where is your school?

A. WHERE IS YOUR SCHOOL?

1. Complete the sentences - Hoàn thành các câu sau

1

 

Đáp án:

b) Nam's house

c) This is Hoa's book

d) This is Long. This is his stereo. This is Long's stereo

e) This is Mr. Tuan. This is his table. This is Mr. Tuan's table

f) This is Miss Hoa. This is her clock. This is Miss Hoa's clock

 

2. Write - Viết

a)

Phong’s school / small

Phong’s school is small.

e)

Nam’s television / big

………………………..

b)

Phong’s bags / small

Phong’s bags are small.

f)

Mai’s erasers / small

………………………..

c)

Thu’s school / big

……………………………..

g)

Chi’s desk / big

………………………..

d)

Thu’s house / small

…………………………......

h)

Chi’s lamps / small

………………………..

 

Đáp án:

c) Thu’s school is big

d) Thu’s house is small

e) Nam’s television is big

f) Mai’s erasers are small

g) Chi’s desk is big

h) Chi’s lamps are small

 

3. Write the sentences. - Viết câu

                                  Is Phong’s school in the country?

a)    Phong’s school / in the country

       Phong's school is in the country.

       Is Phong's school in the country?

b)    Thu’s school / in the city

…………………………………..

…………………………………..?

c)    Phong’s house / in the country

…………………………………..

…………………………………..?

d)    Thu’s house / in the city

…………………………………..

…………………………………..?

e)    Phong’s school bag / in the classroom

…………………………………..

…………………………………...?

f)     Thu’s school bag / in her room

……………………………………

……………………………………?

 

Đáp án:

a)    Phong’s school / in the country

       Phong's school is in the country.

       Is Phong's school in the country?

b)    Thu’s school is in the city

       Is Thu’s school in the city?

c)    Phong’s house is in the country

       Is Phong’s house in the country?

d)    Thu’s house is in the city

       Is Thu’s house in the city?

e)    Phong’s school bag is in the classroom

       Is Phong’s school bag in the classroom ?

f)     Thu’s school bag is in her room

       Is Thu’s school bag in her room?

 

4. Complete the sentences - Hoàn thành các câu

2

 

Đáp án:

b) it

c) Is - it - it is

d) Is - Is - small - it is

e) Is the table small? Is it small? No, it isn't. It is big

f) Is the window small? Is it small? Yes, it is

g) Is the clock small? Is it small? No, it isn't. It is big

 

5. Write the questions and the answers with "Where". - Viết câu hỏi và câu trả lời với where

a)    Phong’s school? / (Where?)                                       (in the country)

Where is Phong's school? It is in the country.

b)    Mai’s house? / (Where?)                                           (in the city)

Where ___ ___ ___? It ___ ___ ___ ___

c)    The television? / (Where?)                                        (in the house)

____ ___ ___ ___? ___ ___ ___ ___ ___                                                                    

d)    The lamp? / (Where?)                                              (in the room)

____ ___ ___ ___? ___ ___ ___ ___ ___

 

Đáp án:

b) Where is Mai’s house? It is in the city

c) Where is the television? It is in the house

d) Where is the lamp? It is in the room

 

6. Put a tick (V) after the correct sentences and a cross (X) after the wrong sentences. Correct the wrong sentences. - Đặt dấu tick sau câu đúng và dấu X sau câu sai. Sửa lại câu sai

Example: Nancy’s Tommy is sister. X                     Nancy is Tommy's sister.

a)    Mrs. Nga’s daughter is nice.                       .................................................                                                  

b)    This is Miss Thanh handbag.                      .................................................

c)    Chi is school is big.                                    .................................................                                                    

d)    Mr. Tan’s Lan is teacher.                            .................................................                                                    

e)    My sister’s name is Ngan.                           .................................................

 

Đáp án:

a)    Mrs. Nga’s daughter is nice. V                    

b)    This is Miss Thanh handbag. X                   This is Miss Thanh’s handbag

c)    Chi is school is big. X                                Chi’s school is big.

d)    Mr. Tan’s Lan is teacher. X                        Mr. Tan’s is Lan teacher.

e)    My sister’s name is Ngan. V                         

                                                    

7. Complete the sentences. - Hoàn thành các câu sau

3

Example: Mai is Hoa and Nam’s mother.

a)    Tam is Hoa and Nam’s ___.

b)    Nam is Hoa’s ___.

c)    Hoa is Nam’s ___.

d)    Hoa and Nam are Mai and Tam’s ___.

 

Đáp án:

a) father

b) brother

c) sister

d) children

 

8. Write the questions and answers. - Viết câu hỏi và trả lời

Example: Loan’s school/ city

Where's Loan's school? - It's in the city.

a)    Nga’s house/ country

b)    Na’s pen/ schoolbag

c)    His mother and father/ house

d)    Their teacher/ class

e)    Her sister/ school

 

Đáp án:

a)    Where is Nga’s house? – It is in the country

b)    Where is Na’s pen? – It is in her schoolbag

c)    Where is his mother and father? – They are in their house

d)    Where is their teacher? – She is in the class

e)    Where is her sister? – She is at school

 

9. Answer the questions about your house and family - Trả lời câu hỏi về nhà và gia đình bạn

a)         Is your house in the city or in the country?

b)         Is it a big or small house?

c)         How many rooms are there?

d)         How many people are there in your family?

 

Example answer:

a) My housse is in the city

b) It is big

c) There are four rooms 

d) There are four people


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan