Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 123, 124, 125, 126: Ôn tập phép cộng và phép trừ - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.2 trên 13 phiếu

Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính. Số? (theo mẫu). a) Tính để biết mỗi bạn đội mũ (nón) nào. b) Tô cùng màu: mũ và áo của cùng một bạn. Đúng ghi đ, sai ghi s. Vui học: Tính rồi tô màu theo kết quả phép tính. Tìm hạt dẻ cho sóc.

Câu 1 trang 123

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

7 + 8 = ....                    6 + 6 = ....                    4 + 9 = ....

11 – 3 = .....                 14 – 5 = .....                 16 – 8 = .....

70 + 10 = ....                20 + 30 = .....               40 + 60 = ....

60 – 30 = .....               90 – 40 = .....               100 – 50 = .....

Lời giải:

7 + 8 = 15                    6 + 6 = 12                    4 + 9 = 13

11 – 3 = 8                    14 – 5 = 9                    16 – 8 = 8

70 + 10 = 80                20 + 30 = 50                40 + 60 = 100

60 – 30 = 30                90 – 40 = 50                100 – 50 = 50

Câu 2 trang 123

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

38 + 19                        88 + 5              40 – 27                       93 – 8

Lời giải:

Câu 3 trang 123

Câu hỏi:

Tính:

25 + 10 + 9 = .....                                36 + 20 + 8 = .....

       25 + 19 = .....                                       36 + 28 = .....

65 – 30 – 6 = .....                                 42 – 20 – 7 = .....

        65 – 36 = .....                                      42 – 27 = .....

Lời giải:

25 + 10 + 9 = 44                                 36 + 20 + 8 = 64

       25 + 19 = 44                                       36 + 28 = 64

65 – 30 – 6 = 29                                  42 – 20 – 7 = 15

       65 – 36 = 29                                       42 – 27 = 15

Câu 4 trang 124

Câu hỏi:

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 5 trang 124

Câu hỏi:

a) Tính để biết mỗi bạn đội mũ (nón) nào.

b) Tô cùng màu: mũ và áo của cùng một bạn.

Lời giải:

a) 29 + 14 = 43                                    15 + 18 = 33

   82 – 29 = 53                                     40 – 17 = 23

Vậy bạn mặc áo ghi 29 + 14 đội mũ số 43, bạn mặc áo ghi phép tính 15 + 18 đội mũ số 33.

Bạn mặc áo ghi phép tính 82 – 29 đội mũ số 53, bạn mặc áo ghi phép tính 40 – 17 đội mũ số 23.

b) Học sinh tự tô màu vào hình vẽ.

Câu 6 trang 125

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Câu 7 trang 125

Câu hỏi:

Vui học

Tính rồi tô màu theo kết quả phép tính.

20: màu vàng                           25: màu nâu                             30: màu cam

35: màu xanh lá cây                 40: màu tím

Lời giải:

Các em tự tô màu theo yêu cầu

Câu 8 trang 126

Câu hỏi:

Tìm hạt dẻ cho sóc.

Nối hai số có tổng là số tròn chục (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 9 trang 126

Câu hỏi:

Số?

Biết rằng tổng các số theo cột dọc hay hàng ngang đều bằng 70.

Lời giải:

Câu 10 trang 127

Câu hỏi:

Làm theo mẫu

Mẫu:

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan