Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 119, 120, 121, 122: Ôn tập các số trong phạm vi 100 - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

Quan sát hình vẽ các chấm tròn. Số? (theo mẫu). Nối các ô phù hợp (theo mẫu). Nối (theo mẫu). >, <, = Đúng ghi đ, sai ghi s. Ước lượng rồi đếm.

Câu 1 trang 119

Câu hỏi:

Quan sát hình vẽ các chấm tròn.

Số? (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 2 trang 120

Câu hỏi:

Nối các ô phù hợp (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 3 trang 120

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 4 trang 120

Câu hỏi:

>, <, =

35 ......... 22                                                     38 ........... 46

77 ......... 79                                                     80 + 2 ......... 82

64 ......... 60 + 40                                             50 + 2 ......... 20 + 5

Lời giải:

35 > 22                                                            38 < 46

77 < 79                                                            80 + 2 = 82

64 < 60 + 40                                                    50 + 2 > 20 + 5

Câu 5 trang 121

Câu hỏi:

Đánh dấu (✔) vào số lớn nhất.

Lời giải:

a) Ta có 34 < 45 < 54 nên số lớn nhất là 54.

b) 25 < 34 < 84 nên số lớn nhất là 84.

Câu 6 trang 121

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Dãy số được sắp xếp theo thứ tự

Lời giải:

Câu 7 trang 122

Câu hỏi:

Ước lượng rồi đếm.

Số?

Lời giải:

a) Ước lượng: Có khoảng 50 viên bi.

    Đếm: Có 52 viên bi.

b) Ước lượng: Có khoảng 30 bạn

    Đếm: Có 28 bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan