Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 36 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 34 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 36 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng, viết chữa S vào ☐ trước câu trả lời sai.

☐ Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.

☐ Nước có thể thay thế được các thức ăn của động vật.

☐ Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.

☐ Nước chỉ cần cho những động vật, thực vật sống dưới nước.

Trả lời:

Đ Nước chiếm phần lớn trọng lượng cơ thể người, động vật, thực vật.
S Nước có thể thay thế được các thức ăn của động vật.
Đ Nhờ có nước mà cơ thể hấp thụ được những chất dinh dưỡng hòa tan và thải ra ngoài những chất thừa, chất độc hại.
S Nước chỉ cần cho những động vật, thực vật sống dưới nước.

Sachbaitap.com

 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan