Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.3 trên 35 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Hoàn thành bảng sau :

Thực hành

Giải thích hiện tượng

Nhận xét và kết luận

Làm theo hình 1 trang 62 SGK

 

 

Làm theo hình 2 trang 62 SGK

 

 

Làm theo hình 3 trang 63 SGK

 

 

Làm theo hình 4 trang 63 SGK

 

 

Trả lời :

Thực hành

Giải thích hiện tượng

Nhận xét và kết luận

Làm theo hình 1 trang 62 SGK

Túi ni-lông căng phồng.

Khi chạy mở rộng túi ni-lông, không khí tràn vào miệng túi, khi ta buộc lại nó phồng lên. Điều đó chứng tỏ xung quanh chúng ta có không khí.

Làm theo hình 2 trang 62 SGK

Túi ni-lông bị đâm thủng dần xẹp xuống.

Khi ta dùng kim châm đâm thủng túi ni-lông, không khí trong túi ni-lông xì ra làm cho túi nó dần xẹp xuống. Để tay lên chỗ thủng, ta có cảm giác mát. Điều đó chứng tỏ không khí có ở trong túi ni-lông đã buộc chặt khi chạy.

Làm theo hình 3 trang 63 SGK

Có rất nhiều bong bóng khí nổi lên mặt nước khi ta mở nút chai ra.

Khi nhúng chai “rỗng” có đậy nút kín vào trong nước. Khi mở nút chai ra, nước tràn vào chai và đồng thời ta thấy có nhiều bong bóng khí nổi lên mặt nước. Điều đó chứng tỏ bên trong chai “rỗng” đó có chứa không khí.

Làm theo hình 4 trang 63 SGK

Nhúng miếng bọt biển khô xuống nước, ta thấy rất nhiều bong bóng khi nhỏ li ti từ miếng bọt biển nổi lên mặt nước.

Những lỗ nhỏ li ti trong miếng bọt biển khô đó chứa không khí. Chứng tỏ không khí có trong vật xốp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan