Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.2 trên 13 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 45 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Lớp không khí bao quanh Trái Đất được gọi là gì?

a) Thạch quyển

b) Khí quyển

c) Thủy quyển

d) Sinh quyển   

Trả lời :

Chọn b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan