Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 59 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.6 trên 9 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 59 Vở bài tập Khoa học 4

Viết chữ Đ vào ☐ trước câu trả lời đúng và chữ S vào ☐ trước câu trả lời sai.

☐ Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.

☐ Càng đứng xa nguồn âm thì nghe càng nhỏ.

☐ Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.  

☐ Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng và rắn.

☐ Âm thanh có thể truyền qua nước biển.

Trả lời :

S Âm thanh khi lan truyền ra xa sẽ mạnh lên.
Đ Càng đứng xa nguồn âm thì nghe càng nhỏ.
S Âm thanh có thể truyền qua chất rắn, chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng.   
S Âm thanh chỉ có thể truyền qua chất khí nhưng không thể truyền qua chất lỏng và rắn.
Đ Âm thanh có thể truyền qua nước biển.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan