Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 6 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.4 trên 45 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 6 VBT Khoa học 4

Viết vào chỗ … những từ phù hợp với các câu sau:

a) Trong quá trình sống, con người lấy ….. , ….. , …… từ …. và thải ra ……những chất …, …… Quá trình đó gọi là quá trình …

b) Con người, động vật và thực vật có …. với … thì mới sống được.

Trả lời:

a) Trong quá trình sống, con người lấy thức ăn, nước, không khí từ môi trường và thải ra môi trường những chất thừa, cặn bã. Quá trình đó gọi là quá trình trao đổi chất.

b) Con người, động vật và thực vật có trao đổi chất với môi trường thì mới sống được.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan