Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2 trang 6 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải bài tập Câu 2 trang 6 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào những chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Hàng ngày, cơ thể người phải lấy những gì từ môi trường và thải vào môi trường những gì ?

a) Lấy thức ăn và thải ra phân.

b) Lấy nước uống và thải ra nước tiểu, mồ hôi.

c) Lấy o-xi và thải ra khí các-bô-níc.

d) Thực hiện tất cả những việc trên.

Trả lời:

Chọn d

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan