Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 63 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 63 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Bóng tối được tạo thành như thế nào ?

a) Phía sau vật cản ánh sáng (khi được chiếu sáng) có bóng tối của vật đó.

b) Khi ánh sáng chiếu vào vật bị phản chiếu, bóng tối chính là ánh sáng phản chiếu này.

c) Bóng tối là do vật chiếu các tia màu đen tới tạo thành.

1.2. Hình dưới đây vẽ cái cọc và bóng của nó. Mặt trời có thể ở vị trí nào trong các vị trí M, N, P ?

a) M

b) N

c) P

1.3. Có thể làm cho quyển sách trên tấm bìa to hơn bằng cách nào sau đây ?

a) Dịch quyển sách lại gần tấm bìa.

b) Dịch bóng đèn lại gần quyển sách.

c) Dịch tấm bìa lại gần quyển sách.

d) Dịch bóng đèn ra xa quyển sách.     

Trả lời :

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

Đáp án

a

b

b

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan