Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 80 Vở bài tập Khoa học 4

Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 80 Vở bài tập Khoa học 4

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

1.1. Trong quá trình quang hợp, thực vật hấp thụ khí nào?

a) Khí ô-xi.

b) Khí ni-tơ.

c) Khí các-bô-níc.

d) Cả ba loại khí trên.

1.2. Trong quá trình quang hợp, thực vật thải ra khí nào?

a) Khí ô-xi.

b) Khí ni-tơ.

c) Khí các-bô-níc.

d) Cả ba loại khí trên.

1.3. Trong quá trình hô hấp, thực vật hấp thu khí nào?

a) Khí ô-xi.

b) Khí ni-tơ.

c) Khí các-bô-níc.

d) Cả ba loại khí trên.

1.4. Trong quá trình hô hấp, thực vật thải ra khí nào?

a) Khí ô-xi.

b) Khí ni-tơ.

c) Khí các-bô-níc.

d) Cả ba loại khí trên.

Trả lời :

Câu hỏi

1.1

1.2

1.3

1.4

Đáp án

c

a

a

c

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan