Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 9 Trang 84 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Read the passage and answer the multiple-choice questions.

Đọc đoạn văn và chọn đáp án đúng

The principle of first aid is immediate action, but it is important that quick action does not cause panic. Any action taken needs to be careful and the first- aider must remain calm at all times. It is equally important to understand the situation quickly, to appreciate the limỉtations of your own actions and to seek expert assistance, e.g. calling for ambulance, fire brigade, or police as soon as possible. The fữst priority is to yourself and to others – protect the scene aíter understanding risk, and think beíore you act (there may be gas – risk of explosion; electricity – the pool of water round the íaulty washing machine may be live; fire – opening a hot door may be the last thing you do; assault – the assailant with knife or gun may be behind the door awaiting their next victim or a hostage; blood – avoid unnecessary contact with body íluids by wearing gloves).

a) What is the principle of first aid?

A. immediate needs

B. quick action

C. panic

D. any action

b) What do first-aiders need to be?

A. in a hurry

B. equal

C. important

D. calm

c) What do you think the word “expert” mean?

A. medical

B. quick

C. professional

D. important

d) The fỉrst-aiders should be careíul with the pool of water round the faulty washing machine because___________ .

A. they could slip if they step on it

B. they could damage the washing machine

C. they could be electrified

e) What should first-aiders do when they help a bleeding victim?

A. Call the police.

B. Open a hot door.

C. Wait for the next victim.

D. Avoid to touch the victim’s blood.

 Hướng dẫn giải 

a. B b. D c. C d. C e. D

Dịch bài đọc 

Nguyên tắc cấp cứu là hành động ngay lập tức, nhưng điều quan trọng là hành động nhanh không gây hoảng sợ. Bất kỳ hành động nào cần phải được cẩn thận và người thứ nhất phải luôn bình tĩnh mọi lúc. Điều quan trọng không kém là phải hiểu tình huống một cách nhanh chóng, để đánh giá cao những giới hạn của hành động của bạn và tìm kiếm sự hỗ trợ của chuyên gia, ví dụ: gọi xe cứu thương, lữ đoàn cứu hỏa, hoặc cảnh sát càng sớm càng tốt. Ưu tiên frust là cho bản thân bạn và người khác - bảo vệ sự hiểu biết của bạn về cảnh nguy hiểm, và nghĩ rằng bạn đã hành động (có thể có nguy cơ bị nổ - điện - nước quanh máy giặt có thể đang sống, hỏa hoạn một cánh cửa nóng có thể là điều cuối cùng bạn làm, hành hung - kẻ tấn công có dao hoặc súng có thể đằng sau cánh cửa đang chờ nạn nhân hoặc con tin tiếp theo, máu - tránh tiếp xúc không cần thiết với cơ thể bằng cách đeo găng tay).

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan