Câu 1 Unit 10 Trang 86 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Underline and rewrite the mỉsspelt words.

Underline and rewrite the mỉsspelt words.

Gạch chân lỗi sai và sửa.

a) Students are advised to collect plastic botles for recycling. a) bottles
b) Natural furtilizer is made from garden waste. b) _______
c) Paper packagging can be reused or recycled. c) _______
d) Our enviroment is in danger because of waste and chemicals. d) _______
e) Glass should be colected and sent to íactories for recycling. e) _______

Hướng dẫn giải 

a) Students are advised to collect plastic botles for recycling. a) bottles
b) Natural furtilizer is made from garden waste. b) fertilizer
c) Paper packagging can be reused or recycled. c) packaging
d) Our enviroment is in danger because of waste and chemicals. d) environment
e) Glass should be colected and sent to íactories for recycling. e) collected

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan