Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10.1; 10.2; 10.3; 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.4 trên 16 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 10.1 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Kết quả phép chia 17:13 làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai là:

(A) 1,30 ;                                                                 (B) 1,32 ;

(C) 1,3 ;                                                                   (D) 1,31.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (D) 1,31.

Câu 10.2 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Ti-vi loại 21 in-sơ có đường chéo màn hình khoảng:

(A) 53cm ;                                                               (B) 52cm ;

(C) 54cm ;                                                               (D) 51cm.

Hãy chọn đáp án đúng.

Giải

Chọn (A) 53cm.

Câu 10.3 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Một số sau khi làm tròn đến hàng nghìn cho kết quả là 21000. Số đó có thể lớn nhất là bao nhiêu, nhỏ nhất là bao nhiêu?

Giải

Số lớn nhất là 21499. Số nhỏ nhất là 20500.

Câu 10.4 trang 27 Sách Bài Tập SBT Toán lớp 7 tập 1

Viết phân số \({{11} \over 7}\) dưới dạng số thập phân rồi làm tròn đến:

a) hàng đơn vị ;

b) chữ số thập phân thứ nhất ;

c) chữ số thập phân thứ hai ;

d) chữ số thập phân thứ sáu.

Giải

\({{11} \over 7}\) = 1, (571428)

a) ≈ 2 ;                 b) ≈ 1,6 ;             

c) ≈ 1,57 ;            d) ≈ 1,571429

Sachbaitap.net

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan