Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 109 trang 28 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào?

Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào?

\(a{\rm{ }} = {\rm{ }}2{\rm{ }};{\rm{ }}b{\rm{ }} = {\rm{ }} - 5{\rm{ }};{\rm{ }}c{\rm{ }} = {\rm{ }}1{\rm{ }};{\rm{ }}d{\rm{ }} = {\rm{ }}25{\rm{ }};\)

\({\rm{ }}e{\rm{ }} = {\rm{ }}0{\rm{ }};{\rm{ }}g{\rm{ }} = \sqrt 7 \)

\(h = {3 \over 4};i = \sqrt 4  - 3;k = {1 \over 4} - {1 \over 2}\) 

Giải

a = 2 là căn bậc hai của 4

b = -5 là căn bậc hai của 25

c = 1 là căn bậc hai của 1

d = 25 là căn bậc hai của 625

e = 0 là căn bậc hai của 0

\(g = \sqrt 7 \) là căn bậc hai của 7

\(h = {3 \over 4}\) là căn bậc hai của \({9 \over {16}}\)

\(i = \sqrt 4  - 3 = 2 - 3 =  - 1\) là căn bậc hai của 1

\(k = {1 \over 4} - {1 \over 2} =  - {1 \over 4}\) là căn bậc hai của \({1 \over {16}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan