Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 trang 6 Sách bài tập (SBT) Toán 8 tập 2

Bình chọn:
3.4 trên 24 phiếu

Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán).

Bằng quy tắc nhân, tìm giá trị gần đúng nghiệm của các phương trình sau, làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba (dùng máy tính bỏ túi để tính toán).

a. \(2x = \sqrt {13} \)

b. \( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

c. \( x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

Giải:

a. \(2x = \sqrt {13} \)

\( \Leftrightarrow x = {{\sqrt {13} } \over 2} \Leftrightarrow x \approx 1,803\)

b. \( - 5x = 1 + \sqrt 5 \)

\( \Leftrightarrow x =  - {{1 + \sqrt 5 } \over 5} \Leftrightarrow x \approx  - 0,647\)

c. \(x\sqrt 2  = 4\sqrt 3 \)

\( \Leftrightarrow x = {{4\sqrt 3 } \over {\sqrt 2 }} \Leftrightarrow x \approx 4,899\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan