Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 trang 62 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất ?

Với những giá trị nào của m thì các hàm số sau đây là hàm số bậc nhất ?

a) \(y = \sqrt {m - 3x}  + {2 \over 3}\) ;

b) \(S = {1 \over {m + 2}}t - {3 \over 4}\) (t là biến số).

Gợi ý làm bài:

a) Hàm số \(y = \left( {\sqrt {m - 3} } \right)x + {2 \over 3}\) là hàm số bậc nhất khi hệ số của x là \(a = \sqrt {m - 3}  \ne 0\)

Ta có: \(\sqrt {m - 3}  \ne 0 \Leftrightarrow m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > 3\)

Vậy khi m > 3 thì hàm số \(y = \left( {\sqrt {m - 3} } \right)x + {2 \over 3}\) là hàm số bậc nhất

b) Hàm số \(S = {1 \over {m + 2}}t - {3 \over 4}\) là hàm số bậc nhất khi hệ số của t là \(a = {1 \over {m + 2}} \ne 0\)

Ta có: \({1 \over {m + 2}} \ne 0 \Leftrightarrow m + 2 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne  - 2\)

Vậy khi m ≠ -2 thì hàm số \(S = {1 \over {m + 2}}t - {3 \over 4}\) là hàm số bậc nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan