Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 15 trang 64 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 10 phiếu

a) Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ? Nghịch biến ?

Cho hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\).

a)      Với các giá trị nào của m thì hàm số đồng biến ? Nghịch biến ?

b)      Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;2).

c)      Xác định giá trị của m để đồ thị hàm số đi qua điểm B(1;-2).

d)     Vẽ đồ thị của hai hàm số ứng với giá trị của m tìm được ở các câu b) , c).

Gợi ý làm bài:

Điều kiện : \(m - 3 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne 3\).

a) * Hàm số đồng biến khi hệ số \(a = m - 3 > 0 \Leftrightarrow m > 3\)

Vậy với m > 3 thì hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) đồng biến.

*        Hàm số nghịch biến khi hệ số \(a = m - 3 < 0 \Leftrightarrow m < 3\)

Vậy với m < 3 thì hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) nghịch biến.

b) Đồ thị của hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) đi qua điểm A(1;2) nên tọa độ điểm A nghiệm

đúng phương trình hàm số.

Ta có: \(2 = \left( {m - 3} \right)1 \Leftrightarrow 2 = m - 3 \Leftrightarrow m = 5\)

Giá trị m = 5 thỏa mãn điều kiện bài toán .

Vậy với m = 5 thì đồ thị hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) đi qua điểm A(1;2)

c) Đồ thị của hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) đi qua điểm B(1;-2) nên tọa độ điểm B nghiệm đúng phương trình hàm số.

Ta có : \(- 2 = \left( {m - 3} \right)1 \Leftrightarrow  - 2 = m - 3 \Leftrightarrow m = 1\)

Giá trị m = 1 thỏa mãn điều kiện bài toán .

Vậy với m = 1 thì đồ thị hàm số \(y = \left( {m - 3} \right)x\) đi qua điểm B(1;-2).

d) Khi m = 5 thì ta có hàm số: y = 2x

   Khi m = 1 thì ta có hàm số: y = -2x

*Vẽ đồ thị của hàm số y = 2x

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có: O(0;0)

Cho x = 1 thì y = 2. Ta có: A(1;2)

Đường thẳng OA là đồ thị hàm số y = 2x. 

*Vẽ đồ thị của hàm số

Cho x = 0 thì y = 0. Ta có : O(0;0)

Cho x = 1 thì y = -2 . Ta có : B(1;-2)

Đường thẳng OB là đồ thị của hàm số y = -2x.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Bài viết liên quan