Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.21 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.21 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho các số thực \({a_1},{a_2},...,{a_n}.\)  Gọi a là trung bình cộng của chúng

\(a = {{{a_1} + ... + {a_n}} \over n}\)  

Chứng minh (bằng phản ứng) rằng : ít nhất một trong các số \({a_1},{a_2},...,{a_n}\)  sẽ lớn hơn hay bằng a.

Giải:

Chứng minh bằng phản chứng như sau :

Giả sử trái lại tất cả các số \({a_1},{a_2},...,{a_n}\)  đều nhỏ hơn a. Khi đó \({a_1} + {a_2} + ... + {a_n} < na\)  suy ra \(a = {{{a_1} + ... + {a_n}} \over n} < a.\)  Mâu thuẫn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan