Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.25 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.25 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho A là tập hợp các hình bình hành có bốn góc bằng nhau, B là tập hợp các hình chữ nhật, C là tập hợp các hình thoi và D là tập hợp các hình vuông.

Hãy nêu mối quan hệ giữa các tập nói trên.

Giải:

Ta có:

\(A = B;D \subset B = A;\) \(D \subset C;D = B \cap C\)  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan