Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.23 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải bài tập Câu 1.23 trang 10 SBT Đại số 10 Nâng cao

Sử dụng thuật ngữ “điều kiện cần” để phát biểu các định lí sau :

a. Nếu một số nguyên dương lẻ được biểu diễn thành tổng của hai số chính phương thì số đó phải có dạng \(4k + 1\left( {k \in N} \right)\)

b. Nếu \(m, n\) là hai số nguyên dương sao cho \({m^2} + {n^2}\)  là một số chính phương thì \(m.n\) chia hết cho 12

Giải:

a. Để một nguyên dương lẻ biểu diễn thành tổng của hai số chính phương điều kiện cần là số đó có dạng \(4k + 1\).

b. Cho \(m, n\) là hai số nguyên dương. Điều kiện cần để \({m^2} + {n^2}\)  là số chính phương là tích \(m.n\) chia hết cho 12.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan