Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.31 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.31 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao

Với mỗi tập A có một số hữu hạn phần tử, kí hiệu \(|A|\) là số phần tử của tập A. Sắp xếp các số sau đây theo thứ tự tăng dần :

a. \(\left| A \right|,\left| {A \cup B} \right|,\left| {A \cap B} \right|\)

b. \(\left| {A\backslash B} \right|,\left| A \right| + \left| B \right|,\left| {A \cup B} \right|\)

Giải:

a. \(\left| {A \cap B} \right|,\left| A \right|,\left| {A \cup B} \right|\)

b. \(\left| {A\backslash B} \right|,\left| {A \cup B} \right|,\left| A \right| + \left| B \right|\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan