Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.33 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.33 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Biểu diễn tập \(A = \left\{ {x \in R|\left| x \right| \ge 2} \right\}\) thành hợp các nửa khoảng.

Giải:

\(A = \left[ {2; + \infty } \right) \cup \left( { - \infty ; - 2} \right]\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan