Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.37 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.37 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong hai số \({{17} \over {12}},{{99} \over {70}}\) dùng để xấp xỉ \(\sqrt 2 \)

a. Chứng tỏ rằng \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn

b. Chứng minh rằng sai số tuyệt đối của \({{99} \over {70}}\) so với \(\sqrt 2 \) nhỏ hơn \(7,{3.10^{ - 5}}\)

Giải:

a. Ta có: \(\sqrt 2  < {{99} \over {70}} < {{17} \over {12}}\) do đó \({{99} \over {70}}\) xấp xỉ \(\sqrt 2 \) tốt hơn.

b. Ta có:

\(\eqalign{  & {{99} \over {70}} = 1,414285714... < 1,414286,  \cr  & \sqrt 2  \approx 1,4142135... > 1,414213. \cr} \)

Do đó

\(0 < {{99} \over {70}} - \sqrt 2  < 1,414286 - 1,414213\)

\(\approx 0,000073\)  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan