Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.38 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.38 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Các nhà toán học đã xấp xỉ số \(\pi \) bởi số \({{355} \over {113}}\) . Hãy đánh giá sai số tuyệt đối biết \(3,14159265 < \pi \ < 3,14159266.\)

Giải:

Ta có (sử dụng máy tính bỏ túi) :

\({{355} \over {113}} \approx 3,14159292... < 3,14159293.\)  

Do vậy

\(0 < {{355} \over {113}} - \pi  < 3,14159293 - 3,14159265\)

\(\approx 0,00000028.\)  

Vậy sai số tuyệt đối nhỏ hơn \(2,{8.10^{ - 7}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan