Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.42 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.42 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét các mệnh đề chứa biến sau :

\(P(x)\) : “x là một kĩ sư”, \(Q(x)\) : “x là một người có tay nghề” và \(R(x)\) : “x là một người có thu nhập cao”. Gọi X là tập hợp toàn thể loài người. Hãy diễn đạt bằng lời các mệnh đề sau :

a. \(\forall x \in X,P\left( x \right) \Rightarrow Q\left( x \right);\)

b. \(\forall x \in X,\overline {Q\left( x \right)}  \Rightarrow \overline {R\left( x \right)}; \)

c. \(\forall x \in X,P\left( x \right) \Rightarrow {\rm P}\left( x \right).\)

Giải:

a. Nếu một người là kĩ sư thì người đó có tay nghề.

b. Nếu một người không có tay nghề thì người đó không có thu nhập cao.

c. Nếu một người là kĩ sư thì người ấy có thu nhập cao.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan