Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.43 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.43 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Lập mệnh đề phủ định của mệnh đề

“\(\forall n \in N,{n^2} + n + 1\)  là số nguyên tố”.

Mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?

Giải:

Mệnh đề phủ định là

“\(\exists n \in N,{n^2} + n + 1\)  không là số nguyên tố”.

Mệnh đề phủ định đúng.

Ví dụ với \(n = 4\) thì \({n^2} + n + 1 = 21\)  chia hết cho 3 nên là hợp số.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan