Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.46 trang 13 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho mệnh đề chứa biến \(P(m ; n)\) : “n chia hết cho m” với m là số nguyên dương, n là các số tự nhiên. Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :

a. \(P(4 ; 5);\)

b. \(P(2 ; 4);\)

c. \(\forall n \in N,\forall m \in N^*,P\left( {m;n} \right);\)

d. \(\exists m \in N*,\forall n \in N,P\left( {m;n} \right);\)

e. \(\exists n \in N,\forall m \in N^*,P\left( {m;n} \right).\)

Giải:

a. Mệnh đề sai

b. Mệnh đề đúng

c. Mệnh đề sai

d. Mệnh đề đúng (vì với \(m = 1\) thì \(n\) chia hết cho \(m\) với mọi \(n\))

e. Mệnh đề đúng (vì với \(n = 0\) thì \(n\) chia hết cho \(m\) với mọi \(m\))

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan