Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.40 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.40 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trong một thí nghiệm hằng số C được xác định gần đúng là 2,43865 với độ chính xác là d = 0,00312. Dựa vào d, hãy xác định các chữ số chắc của C.

Giải:

Chữ số 3 (hàng phần trăm) là chữ số chắc do 0,00312 < 0,005. Do đó có 3 chữ số chắc (ở hàng đơn vị, hàng phần chục và hàng phần trăm).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan