Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.41 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1.41 trang 12 SBT Đại số 10 Nâng cao

Cho \(\overline a  = {1 \over {1 + x}},\left( {0 < x < 1} \right).\)  Giả sử ta lấy số \(a = 1 – x\) làm giá trị gần đúng của \(\overline a \). Hãy tính sai số tương đối của a theo x.

Giải:

\({\Delta _{\overline a }} = {1 \over {1 + x}} - \left( {1 - x} \right) = {{{x^2}} \over {1 + x}}.\)

Sai số tương đối là \({\delta _a} = {{{\Delta _{\overline a }}} \over {1 - x}} = {{{x^2}} \over {1 - {x^2}}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan