Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1.34 trang 13 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tìm các giá trị

Tìm các giá trị \(\alpha \) để:

a) Phương trình

\(\left( {\cos \alpha  + 3\sin \alpha  - \sqrt 3 } \right){x^2} \)

\(+ \left( {\sqrt 3 \cos \alpha  - 3\sin \alpha  - 2} \right)x \)

\(+ \sin \alpha  - \cos \alpha  + \sqrt 3  = 0\)

  có nghiệm x = 1   

b) Phương trình

\(\left( {2\sin \alpha  - {{\cos }^2}\alpha  + 1} \right){x^2} \)

\(- \left( {\sqrt 3 \sin \alpha } \right)x + 2{\cos ^2}\alpha  \)

\(- \left( {3 - \sqrt 3 } \right)\sin \alpha  = 0\)

có nghiệm \(x = \sqrt 3 \)

Giải

a) \(x = 1\) là nghiệm của phương trình đã cho khi và chỉ khi ( bằng cách thế \(x = 1\) vào phương trình ) ta có đẳng thức \(\sqrt 3 \cos \alpha  + \sin \alpha  = 2\) hay \({{\sqrt 3 } \over 2}\cos \alpha  + {1 \over 2}\sin \alpha  = 1\) . Đẳng thức đó xảy ra khi và chỉ khi \(\cos \left( {\alpha  - {\pi  \over 6}} \right) = 1\) hay \(\alpha  = {\pi  \over 6} + 2k\pi \)

b) Không có số \(\alpha \) nào thỏa mãn điều kiện của bài toán.

sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 11 Nâng cao - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan